WARUNKI REZERWACJI I POBYTU W RANCHO PANORAMA

  1. Rezerwacja ważna jest tylko po wpłynięciu zadatku na pobyt w określonym terminie.
  2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz 14.00, a kończy się o godz 12.00 dnia następnego.
  3. Gości przyjmujemy na podstawie potwierdzonej rezerwacji (dotyczy to również dzieci oraz ilości osób), dowodu dokonania całkowitej lub częściowej wpłaty oraz dowodu osobistego.
  4. W dniu rozpoczęcia pobytu korzystający z usługi zobowiązany jest do uiszczenia reszty pełnej kwoty należnej za cały pobyt.
  5. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu lub jego części w okresie późniejszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia wczasów.
  6. Opóźnienia albo wcześniejszy wyjazd nie uprawniają do uzyskania równowartości utraconych świadczeń.
  7. Nasi goście zobowiązani zostają do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania pobytu. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
  8. Wpłata zadatku za pobyt oznacza również zgodę na przestrzeganie w/w warunków.

Napisz do nas